UAB gamybinė - komercinė firma „Fonas“

Nepriklausomas šilumos gamintojas

Informacija apie šilumos kiekį pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių:

2017 m. rugsėjis

- MWh

UAB GKF „Fonas“  •  Pramonės g. 9, Alytus

Įmonės kodas 166489379  •  PVM mokėtojo kodas LT1664893716

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl uždarosios akcinės bendrovės
gamybinės-komercinės firmos „Fonas“ šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo.